fbpx

Hålltider för förändringar Bonus Malus

Hej! Länge sedan vi skrev och jag känner att det är hög tid, och vill med detta föra ett resonemang kring Bonus Malus, det kommer många lösryckta instick i i media och en del saker är förslag och vissa andra saker verkar bli av. Vi kan med säkerhet inte säga exakt vad som kommer att ske av naturliga orsaker men kan lugnt konstatera att stora förändringar är på gång.

Samtidigt finns ingen anledning att agerar i affekt, utan framledes invänta och se dels viken del eller delar av förslagen i budgeten som i verkligen blir en realitet och vilket som stannar med att vara ett förslag. Vi följer detta noggrant i flertalet olika kanaler och kommer av den anledningen på samma sett som tidigare vid införandet av Bonus Malus fortsätta vara ett stöd för våra företagskunder.

It seems we can't find what you're looking for.

Hålltider

1 januari 

Slopande av nedsättning av förmånsvärde pga el och laddbil 40% eller 10000 kr avdraget upphör. Gäller samtliga bilar dvs även bilar som rullar idag. Konsekvensen för detta är att förmånsvärdet på dessa bilar öka med 10000 kr från 1/1

1 april

Proposition (Budget) Förändring av bonus malus Detta innebär att bilar som registreras efter 1 april erhåller den nya bonusen eller ny vägtrafikskatt:

Bonus:
  • Koldioxidgränsen för bonus sänks från 70 till 60 gram per km.
  • Det högsta bonusbeloppet för bilar och lätta lastbilar med nollutsläpp höjs från 60 000 till 70 000 kronor.
  • Maximal bonus för ett fordon som släpper ut 1 g/km föreslås bli omkring 45 000 kronor (tidigare 60 000 minus 714 kronor) och 10 000 kronor för ett fordon som släpper ut 60 g/km, däremellan sker en bonusminskning med ca 593 kr per gram.
Malus:
  • Gränserna för malus sänks, dels från 95 g/km till 90 g/km, dels från 140 g/km till 130 g/km.
  • Malusen ökar per gram koldioxidutsläpp för personbilar och lätta lastbilar:

Från 82 kr/g till 107 kr/g, för fordon som har utsläpp mellan 90 – och upp till 130 g/km.
Från 107 kr/g till 132 kr/g, för fordon med utsläpp över 130 gram koldioxid per km.  Detta innebär i praktiken dör en bil som drivs med diesel och ett utsläpp på 150 gram C02 får en ökning på 1,660 sek inkl moms per år.

1 april

Förslag för ett återbetalningssystem för bonusbilar som exporteras. Obs att detta endast är ett förslag idag som ej har beslutats än. Men detta skapar en stor osäkerhet

1 juli

införs nya beräkningsgrunder för bilförmånsvärde för bilar som registreras efter detta datum. Bilar innan har dagens beräkningsmetod. ( detta gör att vi kan anta att det blir registreringsrace igen och många vill få nya bilen innan detta datum:

Regeringen föreslår att två delbelopp i schablonen för beräkning av förmånsvärdet av bilförmån ska ändras; det ränterelaterade- och det prisrelaterade beloppet. Däremot föreslås inte någon ändring av nedsättningen av nybilspriset för miljöanpassade bilar till nypriset för närmast jämförbara konventionella bil. Den exakta utformningen av förslaget presenteras senare under hösten då förslaget går ut på remiss. Regeringen avser att under våren 2021 återkomma till riksdagen med ett förslag. Det kommande förslaget bör träda i kraft den 1 juli 2021, och gälla för bilar som då blir skattepliktiga enligt vägtrafikskattelagen (2006:227) för första gången.

Har du frågor?

Som ni säkert förstår är detta inte solklart vart det kommer att landa i och delvis svårt att navigera, och av den anledningen har vi lagt mycket tid på detta och är pålästa för att enkelt och korrekt kunna navigera oss tillsammans med våra kunder i detta för att på så sett uppnå det mest kostnadseffektiva.

Tveka inte höra av er, vi gör även flertalet kompletta upphandlingar inkl policy utformningar per år åt våra kunder. Våra konsultuppdrag genomför med största transparens och objektivitet och vill detta uppmärksamma att M Bilar Group Business inte enkom är en hårdvara leverantör utan följer er genom hela affären.

Kontakta oss på business@mbilar.com

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om:

Hålltider för förändringar Bonus Malus

Kontaktuppgifter

När du skickar in din kontaktförfrågan godkänner du samtidigt M Bilar Groups Personuppgiftspolicy

Corporate Sales Team

Är du ansvarig för ditt företags bilar och har du frågor gällande tjänstebilar eller ramavtal? Välkommen att kontakta oss på M Bilar Group Business.

Välkommen in

Besök oss gärna i våra anläggningar i Eskilstuna, Västerås, Borlänge, Mora och Örebro