fbpx

Bilskatt 2021

Under 2021 väntas flera förändringar ske kring förmånsvärdet för tjänstebilar. Även skattesystemet bonus-malus förväntas förändras på en del punkter. Genomgående handlar förändringarna om att det kommer kosta mer att ha en förmånsbil samtidigt som du med en ren elbil kan få en förhöjd bonus vid köp av bilen. Bilar med andra drivmedel än ren el kommer istället få förhöjd skatt. Eftersom BMW och MINI har väldigt bränsleeffektiva modeller kommer dock dessa skattehöjningar inte bli höga för varken BMW eller MINI.

Bonus-malus i korthet

Bonus-malus är ett skattesystem som introducerades 2018. Tanken med systemet är att du som köper en bil med lägre utsläpp belönas med bonus, medan du som köper en bil med högre utsläpp får betala mer skatt under tre års tid. Bonus syftar till just den bonus du som bilägare belönas med om din bil har låga utsläpp och malus syftar till den förhöjda fordonsskatten du drabbas av om din bil har högre utsläpp. Den förhöjda fordonsskatten tas ut i tre år från och med att bilen blir skattepliktig för första gången. 

Vad förändras i och med bilskatt 2021?


Budgetförslaget presenterat för 2021 föreslår ett antal förändringar för bonus-malus systemet och fler skatteförändringar som styr förmånsvärdet av en bil under året. Nedan presenteras några utav de viktigaste förändringarna som föreslås. De två första förändringarna presenterade nedan trädde i kraft den 1 januari 2021 medan resterande punkter än så länge endast ligger som förslag från regeringen. Det är dock högst troligt att även dessa kommer verkställas.

Trädde i kraft 1 januari 2021

  • Avdraget på upp till 10 000 kronor av förmånsvärdet tas bort för elbilar, laddhybrider och gasbilar. Detta gäller även förmånsbilar som var i trafik sedan innan och drivs på el eller gas. 
  • Laddboxar och laddkablar börjar räknas som beskattningsbar utrustning.

Föreslås ska träda i kraft 1 april 2021

  • Gränsen för när en höjd fordonsskatt tas ut ska sänkas. Det kommer alltså krävas en lägre mängd utsläpp för att bli drabbad av förhöjd skatt än det gjort tidigare. 
  • Gränsen för att få klimatbonus kommer också sänkas. Tidigare har gränsen legat på 70 gram men kommer nu sänkas till 60 gram. Bilar som har ett utsläpp över 60 gram kommer därför inte längre gynnas av klimatbonus. 
  • Det högsta bonusbeloppet för att köpa en elbil eller en vätgasbil höjs från 60 000 kr till 70 000 kr. 

Föreslås ska träda i kraft 1 juli 2021

  • Det så kallade lyxbilstillägget tas bort vilket gör att det blir billigare att köra en tjänstebil som kostar 357 000 kr eller mer. 
  • Förmånsvärdet för tjänstebilsförare kommer höjas. Höjningen varierar beroende på bilmodell men tanken för alla är att kostnaden att äga en tjänstebil ska närma sig kostnaden att äga en privat bil.

Hur påverkas du som förare av BMW eller MINI av den nya bilskatten?

Överlag bidrar de nya reglerna till att det troligtvis kommer kosta mer att köra en förmånsbil framöver. Positivt är dock att BMW och MINI har väldigt bränsleeffektiva modeller som gör att höjningen inte blir hög för varken BMW eller MINI. I och med att lyxbilstillägget tas bort gynnar detta BMW och MINIs plug-in hybrider liksom modeller av BMW och MINI som har relativt kostsam teknik. Kraven för att få miljöbonus blir hårdare och det ställs högre krav på mindre utsläpp för att gynnas av bonus. Återigen är det i och med detta positivt att BMW och MINI har väldigt bränsleeffektiva modeller med relativt små utsläpp.

Har du frågor om den nya bilskatten eller bonus-malus? Kontakta oss på business@mbilar.com

Kontakta mig!

Jag vill veta mer om:

Bilskatt 2021

Kontaktuppgifter

När du skickar in din kontaktförfrågan godkänner du samtidigt M Bilar Groups Personuppgiftspolicy

Corporate Sales Team

Är du ansvarig för ditt företags bilar och har du frågor gällande tjänstebilar eller ramavtal? Välkommen att kontakta oss på M Bilar Group Business.

Henrik Edbom

Henrik Edbom

Försäljare / Corporate Sales Västerås

021-17 11 84
henrik.edbom@mbilar.com

Mattias Carlsson

Försäljare / Corporate Sales Örebro

019-16 43 96
mattias.carlsson@mbilar.com

Johan Hessman

Försäljare / Corporate Sales Dalarna

070-437 05 15
johan.hessman@mbilar.com

Välkommen in

Besök oss gärna i våra anläggningar i Eskilstuna, Västerås, Borlänge, Mora och Örebro